Pengegaver

Vi er utroligt taknemmelige for al opbakning.


Mobilepay:

Du kan overføre dit støttebeløb direkte med MobilePay på tlf.: 60 71 83 70.
Husk altid at skrive din adresse i kommentarfeltet, når du overfører. Så kan vi nemmere holde styr på indbetalingerne.


Konto til gaver og støttebeløb: 

Danske Bank: reg. 9570 kontonr. 3204 332274

Hvis du ønsker at støtte DCTB via fonden A Race Against Breast Cancer fra udlandet, kan du overføre dit bidrag til:

Danske Bank, Holmens Kanal afdeling
Holmens Kanal
1091 København K

IBAN nummer: DK 4630003204332274

SWIFT-BIC: DABADKKK
Fonden er § 8A og § 12, stk. 3 godkendt, og dermed er bidrag fra 1-14.800 kr. (2014) fradragsberettiget på selvangivelsen.

Samlevende ægtefæller kan hver for sig give gaver og opnå fradragsret for egne gaver. Læs de gældende fradragsregler her:

Fra 2008 skal fonden A Race Against Breast Cancer indberette fradragsbeløbet til SKAT. Beløbet vil stå på selvangivelsen under ‘Ligningsmæssige fradrag – Gaver til foreninger mv.’ Du skal stadig selv kunne fremlægge kvitteringer for beløbet. For at vi kan indberette til SKAT, bedes du oplyse dit cpr.nr. , navn og adresse i forbindelse med indbetalingen. Hvis du ikke ønsker at fradrage dit bidrag, behøver du ikke give disse oplysninger til fonden A Race Against Breast Cancer.

.