Ny anvendelse af “gamle” lægemidler skal forbedre overlevelsen af brystkræft!

Nils Brunner, Professor på Institut for Veterinær Patobiologi Københavns Universitet har også nyt indenfor brystkræft forskningen:

Gennem de sidste år er der kommet ny kemoterapi til i behandlingen af brystkræft og gamle og nye stoffer bruges nu i kombination. Alligevel ser vi, at nogle kvinder udvikler behandlingsresistens (manglende følsomhed) overfor den givne behandling og lægerne efterfølgende ikke er i stand til at kurere kvinden for hendes brystkræft.

Forskere og læger er enige om, at netop udvikling af resistens overfor gængs kemobehandling er hovedårsagen til, at nogle kvinder får tilbagefald af deres sygdom. Vi har derfor brug for nye stoffer til behandling af brystkræft. Disse nye stoffer skal være karakteriseret ved dels at have en anden virkningsmekanisme end de gængse kendte stoffer, og dels ved ikke at blive påvirket af de resistensmekanismer, som de gængse stoffer kan medføre.

Læger og forskere fra Herlev Hospital, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet har i et DCTB samarbejde, som allerede er blevet støttet af ARABC, udført en del laboratoriestudier vedrørende effekten af antabus på brystkræftceller. Disse undersøgelser har vist, at antabus kan slå brystkræft celler ihjel, på trods af at de er resistante over for gængs kemoterapi. Dette betyder, at antabus måske kan være et værdifuldt tillæg til gængs kemoterapi.  DCTB forskerne er ved at gøre klar til at behandle patienter med spredt brystkræft med antabus. Det er imidlertid således – som med al anden klinisk forskning – at man bliver nødt til at lave nogle indledende undersøgelser af effekt og bivirkninger af antabus hos patienter, inden stoffet kan testes med hensyn til virkning overfor brystkræft. A Race Against Breast Cancer har sammen med DCTB besluttet at målrette deres indsamling i en del af 2015 til at støtte, at antabus kan testes i behandlingen af patienter med spredt brystkræft..