Nyt fra forskerne

Henrik Ditzel, forsker hos DCTB har vigtigt nyt indenfor brystkræft forskningen!

Omtrent 85% af de ca. 4500 danske kvinder der hvert år rammes af brystkræft har brystkræfttumorer der viser, at en hormonbehandling kunne gavne dem i behandlingen. Det betyder, at disse patienter kan have gavn af antihormonbehandling i form af medicin som aromatasehæmmere eller tamoxifen. Denne behandling er særdeles effektiv, men synes desværre virkningsløs hos ca. 30% af patienterne, idet de udvikler resistens overfor behandlingen, og får tilbagefald af sygdommen.

Baggrunden herfor kendes ikke med sikkerhed, men skyldes sandsynligvis ændringer i vigtige signaleringsveje i cancercellerne. Vores og andres foreløbige resultater tyder på, at det vil være muligt at forudsige, hvilken hormonbehandling der vil gavne den enkelte patient mest, eller om patienterne skal tilbydes en hel anden form for behandling. En detaljeret forståelse af de signalveje der er involveret i resistensudviklingen vil også gøre det muligt at udvikle nye lægemidler mod disse.

I en ny videnskabelig artikel, netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ”Oncogene”, har DCTB forskerteamet udnyttet de seneste fremskridt inden for molekylærbiologisk forskning til at identificere gener der kan anvendes til teste, hvilken handling den individuelle brystkræftpatient skal tilbydes.

For at belyse de molekylære mekanismer i tamoxifen resistens i brystkræft, undersøgte vi aktiviteten af alle generne der findes i mennesket og identificeret 366 gener der viste ændret aktivitet, når man sammenlignede tamoxifen-resistente brystkræftceller mod tamoxifen-følsomme brystkræftceller. De fleste af disse gener spillede vigtige roller for brystkræftcellers vækst og celledød. Et af generne der viste forhøjet aktivitet i de resistente kræftceller går under betegnelsen FYN.  FYN synes at være specielt interessant. Hvis man reducerer mængden af FYN i resistente celler bliver de mere følsomme overfor medicinen. Modsat, hvis man forøger mængden af FYN i tamoxifen-følsomme brystkræftceller bliver de mindre følsomme overfor tamoxifen behandling.

DCTB forskerteamet undersøgte lokaliseringen af FYN i bortopereret brysttumorvæv fra 2 grupper af brystkræftpatienter, der alle havde modtaget antihormonbehandling. Den ene gruppe med fremskreden sygdom, og den anden gruppe med tidlig brystkræft gav vigtige informationer om det efterfølgende sygdomsforløb. Vores resultater viser, at FYN spiller en vigtig rolle i tamoxifen resistens, og dets lokalisering i brysttumorceller kan anvendes som en ny biomarkør for respons på antihormonbehandling i brystcancer siger Professor, overlæge Henrik Ditzel.

Vores resultater bidrager til at brystkræftpatienter modtager den optimale behandling, og burde på sigt være med til at forbedre overlevelsen og øge livskvaliteten, siger Henrik Ditzel.

Reference: Elias D, Vever H, Lænkholm AV, Gjerstorff MF, Yde CW, Lykkesfeldt AE, Ditzel HJ. Gene expression profiling identifies FYN as an important molecule in tamoxifen resistance and a predictor of early recurrence in patients treated with endocrine therapy. Oncogene. 2014 Jun 2. doi: 10.1038/onc.2014.138. [Epub ahead of print].